KONTAKT


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tolerancji produktu lub w przypadku wystąpienia działania niepożądanego lub innego zdarzenia związanego z użytkowaniem produktu, prosimy o kontakt:

e-mailem : poland.receptionist@glenmarkpharma.com
lub korespondencyjnie na adres:
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.,
Dział Rejestracji
ul Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

MOJE PYTANIE DOTYCZY INNEJ KWESTII

KONTAKT